Een NDA kan eenzijdig of tweezijdig opgesteld worden. Bij een eenzijdige NDA verstrekt één partij en ontvangt de anderen. In deze situatie is de NDA vaak sterk in het voordeel van de verstrekker geschreven, waardoor ontvangende partijen minder makkelijk akkoord gaan. Een tweezijdige NDA zorgt ervoor dat beide partijen naar elkaar toe verplichtingen hebben en dus onder eenzelfde NDA informatie aan elkaar uit kunnen wisselen.

Heeft u het antwoord gevonden?