Nee, dat is niet nodig. De privacyverklaring dient als informatieverstrekker hoe u tewerk gaat met de persoonsgegevens en geldt dus als dienstmededeling. Een verwijzing naar de privacyverklaring is wel nodig op het moment dat u persoonsgegevens gaat verwerken, zoals bij het afronden van een bestelling.

Heeft u het antwoord gevonden?