Beperken van uw aansprakelijkheid is altijd mogelijk. Uw klanten kunnen hier echter huiverig op reageren als u uw eigen aansprakelijkheid beperkt of zelfs uitsluit. Een combinatie van een hogere aansprakelijkheid en een goede verzekering zorgt er vaak voor dat uw eigen risico vaak geen reden is om u zorgen over te maken!

Heeft u het antwoord gevonden?