Nee, de verwerkersovereenkomst geldt als overeenkomst tussen u en de verwerker/verwerkingsverantwoordelijke. De Autoriteit Persoonsgegevens moet hier wel inzage in kunnen krijgen als deze daar om vraagt.

Heeft u het antwoord gevonden?