Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon

Een verwerking van persoonsgegevens houdt in elke actie die ondernomen wordt met de persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld opslaan, wijzigen en inzien.

Heeft u het antwoord gevonden?